Browsed by
Månad: juni 2023

Egeiska havet.

Egeiska havet.

Nu har vi gått genom korintkanalen och kommit ut i egeiska havet. Vi var en hel armada av båtar som följde varandra genom kanalen. En speciell upplevelse med höga lodräta väggar upp till 85 meter. Delar av väggarna har rasat därför pågår ett reparationsarbete. Nu fortsätter vi mot Kreta där vi hoppas att vara omkring 10 juni.
Och vädret då ? Ja, 28 grader i luften och 24 i vattnet det är väl ok 🏊‍♂️😎